Các cặp lô hay đi cùng nhau - xác suất lô về cả cặp chuẩn xác